ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมด้านภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

รายละเอียด :
    

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจาก OMF จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานภายใต้ องค์การโอเวอร์ซี มิชชันนารี เฟลโลชิพ สังกัด สหคริสเตียน ฯ  โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่  จากโรงเรียนบ้านเขาปู่  ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาปู่ โดยมรีะดับชั้น ป.5 ป.6 และ มัธยมต้น เข้าร่วม
 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560   อ่าน 264 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**