ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการแขางขันกีฬาระดับตำบล เขาปู่เกมส์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
รายละเอียด :
    

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬา เขาปู่เกมส์ ครั้งที่ 21 ขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2561  โดยมีท่านวิสุทธื์  ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายเด่น เทพกล่ำ และคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่  นายฉลอง  คงใหม่  นางดารา  กลั้งทองด้วง  นายไกรสรแก้วศรีขาว  นางสาวปรียาภรณ์  คงผอม พนักงาน ข้าราชการ ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนตลอดการแข่งขัน หากมีผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย  

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2561   อ่าน 276 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**