ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2561รายละเอียด :
    

การจัดงานลอยกระทงปีนี้มีสองภาคกิจกรรมคือ

1. ภาคกลางวัน มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ 1. เดินทองโย่ง  2. เดินพลก 3. ยิงธนูหนังสติ๊ก 4. ยิงธนูคัน 5. ชกมวยทะเล  6.  การแสดงดนตรีกิจกรรมเยาวชนพี่ดูแลน้อง  การแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และยังมีกิจกรรมซุ้มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอศรีบรรพต จำนวน 5 หมู่บ้านและร้านค้าชุมชนตำบลเขาปู่

2. ภาคกลางคืน มีการประกวดกระทงประเภททั่วไป  การประกวดนางนพมาศ ประเภท หนูน้อยนพมาศ  การแสดงชุดวิถีคนโหม่เหนือ การแสดงชุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่  และการแสดงของนักเรียนในเขตตำบลเขาปู่ทั้ง 4 โรงเรียนการจัดงานลอยกระทงปีนี้มีสองภาคกิจกรรมคือ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   อ่าน 250 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**