เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน