เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน