เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาปู่ องค์การบริาหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1,234 บ่อ
  รายละเอียด : ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาปู่ องค์การบริาหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1,234 บ่อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน