เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลม - เขาป้าแหร้ - ท่าเหรียง หมู่ที่ 3 , 6 และ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลม - เขาป้าแหร้ - ท่าเหรียง หมู่ที่ 3 , 6 และ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน