เรื่อง : ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10
  รายละเอียด : าคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน