ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 พ.ย. 2564
5 ประกาศ ผู้อำนวยการ กกต.อบต.เขาปู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.เขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศ ผู้อำนวยการ กกต.อบต.เขาปู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ก.พ. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9