ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 ก.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 มิ.ย. 2563
13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัยพ์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 มิ.ย. 2563
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 พ.ค. 2563
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 มี.ค. 2563
16 ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 มี.ค. 2563
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ก.พ. 2563
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของอบต.เขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ก.พ. 2563
19 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ม.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9