ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 ก.พ. 2561
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ม.ค. 2561
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2560
34 การป้องกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 มิ.ย. 2559
35 แผ่นพับการคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 มิ.ย. 2559
36 แผ่นพับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 มิ.ย. 2559
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2559
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2560
1
15 ต.ค. 2558
39 การประกวดสาวประเภทสองการประกวด MISS Khaopu Beauty Queen 2015 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ค. 2558
40 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9