ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
1
09 ม.ค. 2558
42 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2557
43 การขอรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2557
44 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2557
45 แบบหนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2557
46 เลื่อนวันปั่นจักรยาน อบต.เขาปู่ ร่วมกับ ชมรมจักรยานพัทลุง เชิญร่วมปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ (เที่ยว ชม ชิม) ของดีศรีบรรพตและงานชาวสวน ปี 2557 ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ก.ค. 2557
47 การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
16 มิ.ย. 2557
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ธ.ค. 2556
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ม.ค. 2556
50 ประกาศการลดกระบวนงานบริการและการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9