ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ต.ค. 2552
62 ประชาสัมพันธ์การแจ้งสำรวจที่ดิน ประจำปี 2553-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ต.ค. 2552
63 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารนส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 ต.ค. 2552
64 งบทดลองและรายจ่าย-รับเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 มิ.ย. 2552
65 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 เม.ย. 2552
66 การประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ก.ย. 2551
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ส.ค. 2551
68 ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะเก็บนำ้ดื่ม(โอ่งน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 มิ.ย. 2551
69 ประกาศผู้ชนะการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 มิ.ย. 2551
70 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9