ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 พ.ค. 2551
72 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ค. 2551
73 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 พ.ค. 2551
74 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 เม.ย. 2551
75 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ก.พ. 2551
76 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา e-auction ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ม.ค. 2551
77 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ม.ค. 2551
78 กำหนดระยะเวลาดำเนินงานการประชุมจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ม.ค. 2551
79 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ม.ค. 2551
80 ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Action)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบผิวดินขนาดใหญ่) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9