ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2565
2 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 ก.ย. 2564
3 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายโหล๊ะไฟ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ก.ย. 2564
4 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยปริง - ปลายเพลี๊ย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ก.ย. 2564
5 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลม - เขาป้าแหร้ - ท่าเหรียง หมู่ที่ 3 , 6 และ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ย. 2564
6 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ย. 2564
7 ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ก.ย. 2564
8 ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาปู่ องค์การบริาหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1,234 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
9 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ - โรงงาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายเพลี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21