ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลม - เขาป้าแหร้ - ท่าเหรียง หมู่ที่ 3 , 6 และ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ย. 2564
2 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ย. 2564
3 ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ก.ย. 2564
4 ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาปู่ องค์การบริาหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1,234 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
5 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ - โรงงาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
6 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายเพลี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ก.ย. 2564
7 ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ส.ค. 2564
8 ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ส.ค. 2564
9 ราคากลาง โครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอกบ่อ จำนวน 5 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ส.ค. 2564
10 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1-11 ตำบลเขาปู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1,234 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20