ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายภายในหมู่บ้านป่าตอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 48-064 สายภายในหมู่บ้านป่าตอ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 พ.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**