ข่าว : วิสัยทัศน์ อบต.เขาปู่ “การเกษตรก้าวไกล ใส่ใจการกีฬา พัฒนาทรัพยากร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน สืบสานงานประเพพณี"

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ อบต.เขาปู่ “การเกษตรก้าวไกล ใส่ใจการกีฬา พัฒนาทรัพยากร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน สืบสานงานประเพพณี"ผู้แจ้งข่าว : อบต.เขาปู่ ประกาศเมื่อ :